• شرکت کاریابی تلاش
  • با همراه باشید

جزئیات شرکت در آزمون های ویژه مراجع حل اختلاف قانون کار تشریح شد

مدیر آموزش موسسه کار و تامین اجتماعی جزئیات برگزاری آزمونهای ویژه اعضای مراجع حل اختلاف قانون کار را تشریح کرد. بهزاد مرادی در گفتگـــــو بــا خبرنگار بازارکار، بـــا بیان اینکه اعتبارنامه اعضای هیئتهای تشخیـــــــص و حــــل اختـــلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منوط به گـــــــــذراندن دورههای آموزشی مشخص است، خاطرنشان ساخت: این مهم مستند بر […]

Read More

جملات بزرگان درباره کار

shutterstock_135752861

   *خوبی بین مردم فراموش می‌شود و به کلّی از بین رفته و چند مدّتی که گذشت، کسی نام آن را هم نمی‌برد ولی کار نیکی که میان انجام دهنده و خداوند باشد، از بین نمی‌رود و فراموش نمی‌گردد و خداوند، آنها را در روز قیامت می‌آورد.  (( حضرت محمد (ص)  ))    *کار نیک، […]

Read More