کاریابی تلاش

کاریابی تلاش  سال تاسیس : ۱۳۸۶ این شرکت جهت کمک به اقتصاد و ایجاد کسب و کار و مشاوره شغلی تاسیس شده است . امید واریم با یاری شما بتوانیم به پیشرفت کسب و کار کمک کنیم .

Read More

‌قانون کار

‌قانون کار بسمه تعالی ‌فصل اول – تعاریف کلی و اصول ‌ماده ۱ – کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. ‌ماده ۲ – کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود […]

Read More